Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

СПИСЪК НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ “РЕСТСТРОЙ” ООД
ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
АНТИЧЕН ТЕАТЪР-СЦЕНА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Областна администрация Пловдив 2008г.

Почистване, укрепване и консервация на каменна пластика на Античен театър - сцена гр. Пловдив


АРМИРА
Римска вила І – ІV век. гр. Ивайловград. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Ивайловград 2008г.

Консервация и реставрация на антични зидове, мозайки и каменна пластика 
на римска вила
70-90 г. сл. Хр., гр. Ивайловград
.
 
БАКАЛОВА КЪЩА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006-2007г.

Цялостна реставрация на “Бакалова къща”, 19-ти век, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’. 
БАЯТОВА КЪЩА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Цялостна реставрация на “Баятова къща” 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ – ТРАКИЙСКИ СВЕТИЛИЩА
община с.Баните обл. Смолян. Възложител: Община с.Баните 2008г.
Паметници от национално значение:
Обекти в отдалечени и трудно достъпни места в Родопите. Датирани от V - ІV хилядолетие и късната бронзова епоха ХV – ХІ в. пр.Хр.
Изпълнени са : Цялостно почистване и обозначаване територията на светилищата. Укрепване на градежи и грунтове, консервация и полагане на защитни тъкани и пластове. Изграждане на подходи, информационни центрове парково обзавеждане и леки съоражения.

СВЕТИЛИЩЕ в местността “КАРАБОРУН” с. Дрянка

СВЕТИЛИЩЕ в местността “ЧУКАТА НА ГИДИКА” с. Гълъбово

СВЕТИЛИЩЕ в местността “ЧУКАРЯ” с. Босилково

ТРАКИЙСКА МОГИЛА в местността на с. Свирачи 
Тракийска могила, с. Свирачи, общ. Ивайловград. Паметник от национално значение.
Възложител: община Ивайловград

Консервация на каменен градеж и възстановяване на могилата

КЪЩА ХИНДИЛИАН
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на къща “Хиндлиян”, средата на 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
КЪЩА НИШАНЯН
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на къща ‘Нишанян’, средата на 19-ти век, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.
ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

Художествена галерия - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение. 

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, ул. “Съборна”, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

ЦАНКО ЛАВРЕНОВ, МЕКСИКАНСКА ГРАФИКА

Художествена галерия - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение. 

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.

Реставрация на фасади на сграда от 19-ти век, ул. ‘А.Гидиков’ №11, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.

ТУТЕВА КЪЩА И ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС С МУЗЕЙ гр.Панагюрище
Паметник от национално значение.
Възложител: Община Панагюрище и Проект “Красива България” - 2003г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на “Тутева къща”, средата на 19-ти век, архитектурен резерват гр.Панагюрище.
Къща на Сдружение “ИЗКУСТВОТО ДНЕС”

Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2005г.

Реставрация на фасади на възрожденска сграда, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

Къща на УПРАВЛЕНИЕ “СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”
(ЧОХАДЖИЕВА КЪЩА)
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2005г.
 

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.
Къща ГЕОРГИАДИ
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на къща “Георгиади”, средата на 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
Църква СВ. НЕДЕЛЯ

Камбанария - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.


Реставрация и консервация на фасади, църква ‘Св. Неделя’, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.

Църква СВ.ТРОИЦА

с.Бенковски – Паметник от национално значение.
Възложител: Църковно настоятелство и “ПЕНОН” ЕООД 2000г.

Реставрация и консервация на фасади, църква “Св. Троица” с. Бенковски община “Марица”

Къща на ул. “Съборна” №20
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: “Пингуин травел груп” ООД 2005-2006г.

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, ул. ‘Съборна’ 20 в архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.
Къща на ул. “Цар Борис ІІІ” №76 гр. Плевен
Паметник от местно значение.
Възложител: Л. Балабанов и Проект “Красива България” - 2008г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, ул. ‘Цар Борис ІІІ” №76 гр. Плевен.
Къща на ул. “Ал. Батенберг” №39 гр.Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: “Метрополис” ООД - 2008г.

Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадата на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Ал. Батенберг” №39 гр. Пловдив.
Къща на ул. “Ив. Вазов” №16 гр. Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2002г.

Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадите на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Иван Вазов” №16 гр. Пловдив.
 
Къща на ул. “Софроний Врачански” №1 гр.Пловдив

Общинска администрация на Община “Родопи”. Паметник от местно значение.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” - 2006г.

Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадите на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Софроний Врачански” №1 гр. Пловдив.

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: Градска художествена галерия и Проект “Красива България” - 2001г.

Реставрация на фасади на Градска художествена галерия от началото на 20-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
 
ИКОННА ГАЛЕРИЯ
Резерват “Старинен Пловдив”.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.

Реновация на покрив и фасади на Иконна галерия в архитектурен резерват “Старинен Пловдив”. Консервация и реставрация на антични зидове.
Музей “НОВА ИСТОРИЯ” гр.Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: Музей “Нова история” Пловдив - 2007г.

Реставрация на фасади на музей “Нова история” сграда от началото на 20-ти век,
ул. “А. Букорещлиев” гр. Пловдив.
ПУЛЕВА КЪЩА
Архитектурен резерват гр. Карлово. Паметник от местно значение.
Възложител: Д. Дойчинова и Проект “Красива България” - 2006г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на “Пулева къща”, средата на 19-ти век, архитектурен резерват в гр. Карлово.
РИТУАЛЕН ДОМ – гр.Пещера
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пещера и Проект “Красива България” - 2005г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, гр. Пещера.
СЪДЕБНА ПАЛАТА гр. Пловдив
Деклариран паметник.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.

Реставрация и консервция на каменна облицовка на сграда от началото на 20-ти век, ул. “6ти Септември” гр. Пловдив.
Сграда ул.“Ал. Батенберг” гр. Пловдив
Бившо кино “БАЛКАН”. Паметник в ансамбъл.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2000г.

Реставрация и консервция на каменна облицовка на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Ал. Батенберг” гр. Пловдив.
Сграда на площад ”Ст. Стамболов” гр. Пловдив”

Паметник в ансамбъл

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2000г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, пл. ‘Стефан Стамболов’ гр. Пловдив.

ХАДЖИ ЧОНЕВА КЪЩА гр. Смолян кв. Устово
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Смолян и Проект “Красива България” - 2001г.

Цялостна реставрация на възрожденска къща, кв. Устово, гр. Смолян.

ЧИФТЕ БАНЯ гр. Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2001г.

Цялостна консервация и реставрация на турска баня от XIV- ти век, гр. Пловдив.
Сграда на Музей на „СЪЕДИНЕНИЕТО”
Площад „Съединение” гр. Пловдив. Паметник от национално значение.
Възложител – Регионален исторически музей Пловдив - 2010г

Реставрация и консервция на фасади на музей “Съединение”, сграда от 1885г, 

 
Тракийска гробница при с.Братя Даскалови
Тракийска гробница при с.Братя Даскалови общ. Братя Даскалови V – ІV в. пр. Хр. Паметник от национално значение.
Възложител – община Братя Даскалови

Консервация и реставрация на каменен градеж. Възстановяване част от дромоса и купола на гробницата. Възстановяване могилният насип.
 
ДРУГИ ОБЕКТИ
Църква “ВЪЗКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”
с.Кадиево община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Реновация на околно пространство на Църква “Възкресение Господне” с. Кадиево община “Родопи”.
Църква СВ.ГЕОРГИ
с.Оризари община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Изграждане църква “Св. Георги” в с. Оризари, община “Родопи” обл. Пловдив.
Църква СВ. МАРИНА
с.Златитрап община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2006г.

Изграждане църква “Св. Марина” в с. Златитрап, обл. Пловдив.
КАМЕНЕН СРЕДНОВЕКОВЕН МОСТ

с. Арда ОбщинаСмолян. 

Възложител: Община Смолян и Проект “Красива България” 2005г.

Консервация и реставрация каменен градеж на средновековен мост, с. Арда, обл. Смолян.

Сграда гр. Пещера
Възложител: Атанас Марков 2004г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, гр. Пещера.


Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg