Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
ЧИФТЕ БАНЯ гр. Пловдив

Средновековната османска баня е изградена през XVI-ти век и е една от забележителностите на гр. Пловдив. В момента в нея се помещава център за съвременно изкуство.

Обектът е обявен за недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’

Възложител – Община Пловдив


Извършените от “РЕСТСТРОЙ” ООД консервационно-реставрационни работи включват:
• Запълване каверни по фасадни зидове;
• Възстановяване клетъчна каменна зидария по фасади;
• Фугировка с изпъкнала фуга по фасадни зидове;
• Укрепване конструкция на зидани куполи;
• Направа на покривно покритие от турски керемиди и каменни плочи;
• Възстановяване на главен корниз тип ‘вълчи зъб’;
• Разкриване оригинални подови нива и настилки;
• Проучване и заснемане на хипокауст (система за подово отопление);
• Подмяна на дограми;
• Вертикална планировка.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg