Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

„РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КРЕПОСТ МАРКЕЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ НЕЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „СРЕДНОВЕКОВЕН ПАРК МАРКЕЛИ”
Археологическите проучвания на крепостта Маркели започват през 1986 и продължават до днес. Те разкриха многослоен християнски култов комплекс, състоящ се от: 

1. Раннохристиянски мартириум от края на ІV – началото на V в., изграден в най-високата част на възвишението;
2. Върху мартириума е изградена ранновизантийска базилика от VI в.;
3. Старобългарска църква от IX – X в.;
4. Кръстокуполна църква от XI – XIII в.

Крепостта има стратегическо разположение по главния път от Константинопол през Одрин към старобългарските столици Плиска и Преслав и река Дунав. Изградена е на хълм, който предоставя видимост на повече от 30 км и има визуална връзка с редица укрепени селища в района. 

Общата площ на крепостта е 460 декара, а дължината на крепостните стени е 530 м. И до днес могат да се видят защитните ровове и валове, които са едни от най-внушителните, открити до наши дни на Балканския полуостров. 
При обсада крепостта се е снабдявала с вода от близката река Мочурица чрез уникално водоснабдително съоръжение, което представлява сложна система от кули, резервоари за вода и тунел, свързващ крепостта с реката. 

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Видео, заснето с дрон – Крепостта Маркели след реставрацията

Проектът за реставрация на крепостта, изпълнен от „РЕСТСТРОЙ“ ООД в периода 2014 – 2015 г., включва:
• Прокарване нов път до крепостта с асфалтова настилка – 3 км;
• Направа Ел. осветление на археологическите обекти;
• Изграждане на пешеходен мост над средновековен ров и вал;
• Изграждане на защитно метално покритие (600 м2) над църква;
• Реставрация и консервация на археологически структури – християнски църкви, крепостни стени и кули, водно съоръжение;
• Вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване около археологически обекти.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg