Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ТУРСКА БАНЯ В ГРАД СВИЛЕНГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И АДАПТАЦИЯ НА ТУРСКА БАНЯ В АРТ ГАЛЕРИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД СВИЛЕНГРАД  

Турската баня в Свиленград е строена в началото на 16-и в. Разрушена по време на Междусъюзническата война и изградена отново в първоначалния й вид през 1934-а г., след което функционира като градска баня до 70-те години на 20-и в.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Видео, заснето с дрон – Червената църква след реставрацията

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 10.2011 – 07.2012 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Демонтаж вторични градежи - комин и воден резервоар;
• Презиждане и попълване на части от оригинални корнизи;
• Презиждане на нестабилни участъци от тухлени и каменни зидове;
• Възстановяване хипокауст (система за подово отопление);
• Възстановяване оригинално огнище за подгряване на вода;
• Направа на нови курни от бял мрамор по шаблон и експозиционни отвори към хипокауст;
• Експониране на акустични гърнета;
• Експониране на видима тухлена зидария на свода - почистване и импрегниране;
• Полагане на топлоизолация; хидроизолация и пароизолация;
• Ел. инсталации, ОВК;
• Вертикална планировка;
• Озеленяване.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg