Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 СЪДЕБНА ПАЛАТА гр. Пловдив
Деклариран паметник.
Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg