Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Църква СВ.ТРОИЦА
с.Бенковски – Паметник от национално значение.
Църковно настоятелство и “ПЕНОН” ЕООД 2000г.

Реставрация и консервация на фасади, църква “Св. Троица” с. Бенковски община “Марица”
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg