Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АРМИРА


СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И АНАСТИЛОЗА НА АНТИЧНА ВИЛА ‘АРМИРА’.

Античната Вила Армира представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, разположени на площ от 2200 кв.м.
Обитавана е в периода I – IV в. от н. е. Жилищната и? част, заемаща площ от 978 кв.м, обхваща голям вътрешен двор, ограден от покрита галерия с колонада (перистил) и басейн (имплувиум) в средата. Около него са разположени жилищните помещения — трапезария, дневна, кухня, спалня, баня и др.
Отоплението се е осъществявало чрез хипокауст (подподово отопление, при което пода на сградата е повдигнат на колонки от зидани тухли или керамични тръби, между които циркулира топъл въздух от специално изградени за целта огнища).

По време на разкопките са открити добре запазени мозайки с фигурални и геометрични мотиви, капители, ажурни парапети, херми, профилирани фрагменти от колони, пиластри, корнизи и облицовки от мрамор.
Намерени са и множество керамични съдове,накити и предмети на бита.
Вилата е разкошно имение, помещенията на което освен украсените с мозайки подове, са украсени и с богата мраморна декорация и цветна мазилка. В това отношение тя безспорно се очертава като най-пищната от всички известни ни досега подобни постройки на територията на римска Тракия. Сгради с подобна богата мраморна облицовка са рядко срещани в провинциите на Римската империя (1-5 век).

Особено важно е обстоятелството, че степента на съхраненост на декоративните елементи позволява практически пълна възстановка на интериора на сградата.

Недвижима културна ценност от национално значение.

Изпълнените от “РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 06.2008 – 11.2008 г. консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Антикорозионна обработка на стоманена конструкция на сграда – защитно покритие;
• Хидроизолация на сграда – защитно покритие;
• Изграждане на информационен център.
• Консервация, реставрация и анастилоза на антични зидове в интериора на комплекса;
• Консервация, реставрация и експониране на мозайки;
• Консервация, реставрация и анастилоза на бази, колони, капители и архитрави;
• Консервация, реставрация и анастилоза на мраморни пана за облицовка на стени;
• Консервация, реставрация и анастилоза на пиластрови бази, колони и капители;
• Консервация, реставрация и експниране на пластични фигури – херми;

Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg