Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

БАЯТОВА КЪЩА
‘Баятова’ къща се намира в най-високата част на емблематичното Небет тепе в гр. Пловдив. Сградата е строена през 19-и в.

‘Баятова’ къща е обявена за недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС


Консервационно-реставрационните работи, извършени от ‘РЕСТСТРОЙ’ ООД в периода 2006-2007 г. включват:
• Демонтаж на зидове и носещи елементи от дървена конструкция;
• Пълно възстановяване на носеща дървена конструкция и зидарии;
• Направа на нова дървена покривна конструкция;
• Изработка и монтаж на дограми по оригинал;
• Направа гланцирани варочопови мазилки;
• Възстановяване подови настилки – дюшемета;
• Направа ЕЛ и ВиК инсталации;
• Външно и вътрешно художествено изписване;
• Консервация и тониране на дървени елементи в интериор и екстериор;
• Благоустрояване дворно пространство
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg