Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ДРУГИ ОБЕКТИ

Църква “ВЪЗКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”
с.Кадиево община “Родопи”.
Възложител – Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Реновация на околно пространство на Църква “Възкресение Господне” с. Кадиево община “Родопи”.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg