Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КРЕПОСТТА „ТУИДА”
РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КРЕПОСТТА „ТУИДА” ПО ПРОЕКТ „ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТО, ВЪВ ВРЕМЕТО И С ВРЕМЕТО - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ АТРАКЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В СЛИВЕН” 

Туида е тракийско укрепено селище от късножелязната епоха, върху което впоследствие се издигат ранновизантийска и средновековна българска крепости. Останките са разположени на хълма Хисарлъка в североизточната част на Сливен, от който се разкрива величествена гледка към природния парк ‘Сините камъни’ и към града.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 08.2013 – 2014 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Реставрация и консервация по крепостни зидове, порта, кула, баптистерий, хореум:
• Частично възстановяване на оригинална облицовъчна зидария от оригинален камък и римски тухли;
• Запечатка корона на консервационния надзид;
• Фугиране на консервационния надзид;
• Попълване каверни в оригинални участъци на античния крепостен зид;
• Хидрофобизиране на каменни зидове.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg