Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата

Фирмата е вписана в регистъра на камарата на строителя I-ва група

Нашият офис се намира на адрес: Пловдив
ул. "Месемврия" 28
Тел. факс: 032 / 630 550
 
За специфична информация се отнасяйте до:
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив
ул. "Месемврия" 28

Местоположение:
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg reststroy.ltd@gmail.com