Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ЕКСПОНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА "ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА" КРАЙ ГР. ПЕРУЩИЦА
ЧЕРВЕНАТА църква между гр. Перущица и кв. Пастуша е забележителен архитектурно-исторически паметник, една от най-старите и най-оригинални в архитектурно отношение раннохристиянски базилики по нашите земи, а и на целия Балкански полуостров. 

Археологическите проучвания показват, че изграждането на внушителния храм е започнало около IV-V в. сл. н.е., което я прави една от най-старите църкви в България. Както много от християнските светини по нашите земи и Червената църква е построена върху древно светилище. Изследователите са установили, че върху тракийското светилище е бил изграден хероон на неизвестен засега воин или цар, а с навлизането на християнството в България мястото е започнало да се използва като мартирий, където са съхранявани мощите на тракийски мъченици за Христовата вяра. Праисторическото селище в непосредствена близост до храма, възникнало около карстовия извор ‘Пастуша’ още в далечната епоха на ранния неолит (7 000 – 6 000 г. пр. Хр.), свидетелства за дългата история на това свещено място и за изключително високата му културно-историческа стойност. 

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Видео, заснето с дрон – Червената църква след реставрацията

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 06.2012 – 04.2013 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Реставрация, консервация и реинтеграция на каменна и тухлена зидария;
• Конструктивно укрепване на тухленна арка;
• Укрепване консервация и реставрация на оригинални стенописите „in situ”;
• Укрепване консервация и реставрация на оригинални мазилки без живопис;
• Разслояване на свалени стенописни фрагменти, обработка на двата слоя, експониране;
• Биоцидна обработка и хидрофобизация на градежите;
• Благоустрояване на терена около църквата и приемната сграда;
• Озеленяване.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg