Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ДРУГИ ОБЕКТИ

 Църква СВ.ГЕОРГИ
с.Оризари община “Родопи”.
Възложител – Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Изграждане църква “Св. Георги” в с. Оризари, община “Родопи” обл. Пловдив.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg