Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Сграда ул.“Ал. Батенберг” гр. Пловдив
 Бившо кино “БАЛКАН”. Паметник в ансамбъл.
Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2002г.

Реставрация и консервция на каменна облицовка на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Ал. Батенберг” гр. Пловдив.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg