Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АНТИЧЕН ТЕАТЪР – СЦЕНА

Античният театър на Филипопол се намира в Архитектурен резерват “Старинен Пловдив” и е една от емблемите на града.
Построен в периода 98 – 117 г. по време на управлението на император Траян, той е един от най-добре запазените антични театри в света.

Античният театър в Пловдив е обявен за недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’..

Възложител: Областна администрация Пловдив .

Извършените от “РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 04.2008 – 07.2008 г. консервационно-реставрационни работи по сцената на античния театър включват:
• Механично и химично почистване на мраморни повърхности от соли, натичания, налепи и др;
• Пароструйно измиване на повърхностите;
• Запълване каверни;
• Частични възстановки и ретуши на пластична декорация;
• Възстановяване на китове
• Възстановяване на лицевата повърхност на стените на проскения /цветни мазилки/;
• Възстановяване консервационни фугировки по оригинал;
• Префугиране на съвременни облицовки;
• Демонтаж повредена облицовка врачански камък;
• Подмяна единични плочи от враченски камък;
• Укрепване с консервационни разтвори на повърхностите - оригинали и реконструкции;
• Хидрофобизация.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg