Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
АВАРИЙНИ РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ НА СВОДЕСТ МОСТ (ГЪРБАВИЯ МОСТ) НА Р. УЛУ ДЕРЕ, ГР. ХАРМАНЛИ

Според надписа на каменната стела в източния край на моста той е построен през 1585-а г. Мостът е единственият оцелял елемент от архитектурен комплекс, характерен за селищата по основните пътища в Османската империя.

Обектът е обявен за недвижима културна ценност с категория ‘местно значение’

Възложител – Община Харманли


Извършените от “РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 08.2018 – 10.2018 г. консервационно-реставрационни работи включват:
• Сортиране, инвентаризиране и почистване на паднали оригинални каменни блокове;
• Възстановяване на блокове за корниз и парапет посредством анкериране и залепване на запазени идентифицирани фрагменти от тях, запълване каверни и възстановяване на липсващи части от каменните блокове до оригиналните им размери;
• Изработка на копия от полимербетон на разрушените корнизни и парапетни блокове;
• Монтаж и замонолитване на блокове от лицева зидария;
• Монтиране на всички оригинални блокове (корнизни и парапетни) - на установените оригинални позиции с използване на автокран;
• Полагане и трамбоване на нови дренажни слоеве на пътното платно на моста;
• Възстановяване на паважната настилка;
• Повърхностна механична обработка и почистване на блоковете от възстановения участък след окончателното им фиксиране;
• Биоцидна обработка на каменни повърхности;
• Консолидация и хидрофобизация на парапетни и корнизни блокове;
• Аварийно укрепване на парапетни блокове с ерозирала основа;
• Запълване на каверни, моделиране и повърхностна обработка на парапетни блокове.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg