Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В с. МЕЗЕК
РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ В С. МЕЗЕК  

Средновековната крепост над с. Мезек, общ. Свиленград е едно от най-добре запазените укрепителни съоръжения в Родопите. Строена е през 11-и в.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 09.2012 – 07.2013 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Реинтеграция и префугиране на оригинална каменна зидария от крепостната стена;
• Възстановяване на тухленни сводове и каменен купол
• Запечатка и консервация на арки, пиластри и стъпала;
• Биоцидна обработка на каменните градежи. Хидрофобизация
• Частично възстановяване входа на крепостта. Изработка и монтаж каменни квадри;
• Частично възстановяване на бойна пътека;
• Укрепване градежи на крепостни кули;
• Направа пътеки и социализация на крепостта.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg