Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
Художествена галерия - Резерват “Старинен Пловдив” – Паметник от национално значение.
Възложител – Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, ул. “Съборна”, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg