Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ПАЧИЛОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ПАЧИЛОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД ПО ПРОЕКТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД” 

Сградата е строена през 19-и в. и е типичен представител на традиционната ‘Златоградска къща’.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 08.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Консервационно-реставрационни работи по дървена покривна конструкция;
• Химична обработка на дървена конструкция и обшивка срещу прогниване, дървояди и противопожарна обработка;
• Доставка и покриване с турски керемиди;
• Реставрация на оригинална дограма;
• Изработка и монтаж на асма таван и резбовани тавани по оригинал
• Изработка и монтаж на нова дървена дограма по оригинал,
• Химико-механично почистване, реставрация, консервация и патиниране на долапи, врати, оджаци, миндери, полици, асма-тавани и резбовани тавани;
• Почистване, измазване и боядисване на стени;
• Почистване и префугиране каменна зидария;
• Направа на настилка от каменни плочи и калдаръм;
• Ремонт тоалетна и баня;
• Озеленяване.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg