Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 Сграда на ул. “Софроний Врачански” №1 гр. Пловдив

  Общинска администрация на Община “Родопи” – Паметник от местно значение.
Възложител – Община “Родопи” и Проект “Красива България”- 2006г.

 Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадите на сграда
от началото на 20-ти век, ул. “Софр. Врачански” №1 гр. Пловдив.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg