Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Църква СВ. НЕДЕЛЯ

Камбанария - Резерват “Старинен Пловдив” – Паметник от национално значение.
Възложител – Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.

Реставрация и консервация на фасади, църква ‘Св. Неделя’, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg