Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННO-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ПО РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА АНТИЧЕН СТАДИОН – ПЛОВДИВ ПО ПРОЕКТ „АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ” 

Античният стадион на Филипопол е изграден в нач. на II-и в. сл. Хр., по времето на император Адриан (117-138).  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 05.2011 – 04.2012 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:
• Изпълнение на консервационни работи по мраморната амфитеатрална структура – частични възстановки, запълване каверни, пломби;
• Реконсервация на компрометирани китове и фугировки;
• Изпълнение на консервационни работи по археологическата субстанция на античните градежи;
• Антична улица – нивелация на оригинални сиенитни блокове от настилката, , консервация и експониране с експозиционни отвори;
• Частични възстановки на разрушени участъци от крепостен зид;
• Укрепване и хидрофобизация на мраморна амфитеатрална структура и антични зидове;
• Благоустрояване;
• Озеленяване.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg