Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител – Градска художествена галерия и Проект “Красива България” - 2001г.

Реставрация на фасади на Градска художествена галерия от началото на 20-ти век,
архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg