Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 Сграда на площад ”Ст. Стамболов” гр. Пловдив”
Паметник в ансамбъл. Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2002г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, пл. ‘Стефан Стамболов’ гр. Пловдив.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg