Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ДРУГИ ОБЕКТИ

Сграда гр. Пещера
Възложител – Атанас Марков 2004г.
Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, гр. Пещера.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg