Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ДРУГИ ОБЕКТИ

 Църква СВ. МАРИНА
с.Златитрап община “Родопи”.
Възложител – Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2006г.

Изграждане църква “Св. Марина” в с. Златитрап, обл. Пловдив.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg