Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СВОДЕСТ МОСТ “МУСТАФА ПАША”, ГР. СВИЛЕНГРАД

Старият мост на р. Марица в гр. Свиленград е изключително за епохата си мостово съоръжение, обект на възхищение на много европейски пътешественици от 16-и до 18-и в. Видно от запазения надпис върху каменната стела, която и днес се издига по средата на моста, той е построен през 1529-а г. по нареждане на Мустафа паша, везир при султаните Селим I и Сюлейман I по времето на последния. Мостът е с дължина 295 м. и ширина 6.30 м.

Обектът е недвижима културна ценност с категория „национално значение”.

Проектирането и изпълнението на консервационно-реставрационните работи са дело на „ОДЕОН” ДЗЗД (с членове „РЕСТСТРОЙ” ООД и „ЕВРОПЛАМ” ООД, гр. Пловдив). В периода 2015 – 2016 бяха извършени следните строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи:


• Направа временни прегради в коритото на реката за предпазване на фасадното скеле;
• Премахване на прорасла растителност по стълбове на моста;
• Реставрация на квадрова зидария. Допълване на липсващи и подмяна на разрушени каменни блокове. Запълване с разтвори;
• Реставрация на оригинален каменен парапет. Подмяна на компрометирани късни преправки на каменни блокове. Укрепване;
• Реставрация на съхранени участъци от оригинална настилка;
• Механично и химично почистване от налепи и органични замърсявания на оригинални каменни зидарии и повърхнини;
• Обработка с консолидиращи и хидрофобизиращи препарати на каменния градеж, парапети и облицовки;
• Комплексни реставрационни мероприятия по каменна стела. Почистване, консолидация и консервация;
• Доставка и монтаж осветителни тела;
• Вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване околно пространство;
• Пейки, кошчета, табели и др. разположени по моста и околното пространство.

Видеоклипове, заснети с дрон:

Р. Марица при стария мост в гр. Свиленград преди реставрацията

Р. Марица при стария мост в гр. Свиленград по време на реставрацията

Старият мост в Свиленград преди реставрацията 1

Старият мост в Свиленград преди реставрацията 2

Старият мост в Свиленград преди реставрацията 3

Старият мост в Свиленград по време на реставрацията 1

Старият мост в Свиленград по време на реставрацията 2

Старият мост в Свиленград след реставрацията

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg