Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ  

Градската Художествена галерия е сграда от началото на 20-и в.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘ансамблово значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 05.2013 – 07.2013 г. Консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:

• Изграждане санитарен възел;
• Интериорни преустройства за специфичните цели на галерията;
• Изграждане нов официален вход;
• Ремонтни работи по покрив и тенекиджийски работи;
• Подмяна на прозорци и витрини с нови от слепена дървесни профили;
• Реставрационни работи по фасадите. Тониране по цветен проект.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg