Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ПРЕВРЪЩАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ АНТИЧНИЯ ПЕРИОД НА СТАРА ЗАГОРА В ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ
Форумът на античния римски град Августа Траяна е археологически обект в центъра на град Стара Загора. Обектът е открит през 1968-а г. при строителни работи в района на Съдебната палата. 

Античният форумен комплекс е едно от най-внушителните съоръжения в римския град Августа Траяна. Основател на града е император Траян (98-117 г.), но в най-голям мащаб строителството на града се разгръща при император Марк Аврелий (161-180 г.). В този период се изграждат улична мрежа, водоснабдяване и канализация, както и множество обществени и жилищни постройки. Градът е защитен с две крепостни стени и множество бойни кули, от които досега са проучени само 11. При археологически проучвания са открити две от портите на града - южната и западната. За разцвета на римския град в този период свидетелстват множеството монументални обществени сгради - храмове, базилики, тържища, театрална сграда, терми, портици и др.  

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 03.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
• Реставрация и консервация на крепостни стени;
• Презиждане на лабилни каменни и тухлени градежи по аудитариум и инсули;
• Пълнеж от ломен камък - имплектум на разтвор;
• Префугиране на каменни и тухлени зидове;
• Направа и монтаж на стъклен под с метална носеща конструкция при аудиториум;
• Консервационно пломбиране, китване, укрепване и хидрофобизация на оригинални мраморни декоративни елементи;
• Нивелиране и попълване настилка от каменни плочи по античен площад и улици (decumanus, cardo). Антична подова мозайка:
• Укрепване демонтирани оригинални мозайки. Почистване реверс на мозаечните пана, създаване нова основа, бордиране;
• Третиране на разрушения, ретуш;
• Подготовка за експониране.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg