Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

КЪЩА НА ЗАНАЯТИТЕ – ПЛОВДИВ
Извършване на СМР/СРР на обект – „Къща на занаятите” находяща се в гр.Пловдив, ул. „Стръмна” №3 – УПИ I, кв. 399 по плана на „Старинна градска част” гр.Пловдив 

Къщата на занаятите в гр. Пловдив е със статут „Паметник на културата с Ансамблово значение”  

Строена в края на 19-и в. и е представител на пловдивската възрожденска къща.

Изпълнените от „РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 08.2014 – 12.2014 г. консервационно-реставрационни работи включват:
• Конструктивно укрепване – стоманобетонови фундаменти, колони, греди и пояси;
• Възстановяване покривна конструкция;
• Подмяна покривно покритие – дъсчена обшивка, хидроизолация, нови турски керемиди;
• Направа цялостна фасадна топлоизолация;
• Подмяна дървена дограма;
• Художествено линеарно изписване;
• Направа каменни настилки.

<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg