Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

КЪЩА ХИНДИЛЯН
Реставрация на фасади и художествено изписване на къща ‘ХИНДЛИЯН’, средата на 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

Къща ‘ХИНДЛИЯН’ е обявена за недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС
.

Извършените от „РЕСТСТРОЙ“ ООД в периода 06.2006 - 09.2006 г. консервационно-реставрационни работи включват:
• Претърсване и препокриване покрив с турски керемиди;
• Възстановяване и художествено тониране на оригинални дървени тавани;
• Изкърпване на мазилки по фасади;
• Художествено изписване по фасади;
• Консервация и тониране на дограми и дървени елементи по фасади.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg