Специализирана фирма за консервация и реставрация на сгради паметници на културата

ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ТРАКИЙСКА МОГИЛА с. Свирачи, общ. Ивайловград
Тракийска могила, с. Свирачи, общ. Ивайловград – Паметник от национално значение.
Възложителл: община Ивайловград

Консервация на каменен градеж и възстановяване на тракийска могила, с. Свирачи, общ. Ивайловград.
<< назад
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg