Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата

Фирмата е вписана в регистъра на камарата на строителя I-ва група

Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg reststroy.ltd@gmail.com